(Oppdatert 14.juni)

Maling

Maling fortsetter iht. reviderte framdriftsplan. Samtidig vil et snekkerfirma skifte ut bordkledning som er råteskadet på flere rekker.
Det vil ikke bli malt flere inngangsdører som en del av maleprosjektet, iht. vedtaket i Generalforsamlingen. Resten av dørene i Tingvegen vil derfor få ny farge først ved utskifting eller ved maling i regi av andelseier.


Carporter

Område 3 Tingvegen:   tirsdag 18. juni starter asfaltering (øverst/sør i Tingvegen oddetall)
Fjøsmestervegen - carport og indre vei:   stenges fra onsdag 19. juni for asfaltering
Område 4 Tingvegen:   stenges fra onsdag. 19. juni for avsluttende arbeider og asfaltering. (nederst/Nord i Tingvegen oddetall)

Det vil ikke bli etablert noen ny midlertidig parkering, men med en oppdeling av videre arbeid og avstenging så får vi gjøre så godt vi kan med eksisterende parkering også den siste tiden.

Avfallscontainere
Det meste av arbeidet er gjort, men de avsluttende arbeidene må vente til siste container er på plass i slutten av uke 24.


Ny tildeling av parkering
Som tidligere meldt har dette måtte vente pga. arbeidet med to generalforsamlinger og annen aktivitet i borettslaget. Vi håper å få gjort tildelingen i løpet av uke 25 og før sommerferien,  men kan dessverre ikke garantere dette.