Dette er bare en kort oppsummering. Fullstendig protokoll vil bli lagt ut på hjemmesidene når den er ferdig signert, registrert og klar.

Generalforsamlingen ble avholdt i Strindheim kirke og det var totalt 52 frammøtte med 12 fullmakter, 64 stemmer totalt.

Møtet ble konstituert og innkalling godkjent. Sakene 2 til 4 ble vedtatt som innstilling/tatt til orientering.

Sak 5.1 Omfang og kostnader ved maleprosjektet.

Her vedtok generalforsamlingen å stoppe videre maling av ytterdørene i Tingvegen. (vedtatt med 36 stemmer, mot 24 for å fortsette)

Det betyr at ingen flere ytterdører vil bli malt i regi av borettslaget som en del av maleprosjektet nå. 

Videre ble gjort følgende vedtak for det kommende malearbeidet i Stallmestervegen og Fjøsmestervegen:

Vedtak:
Generalforsamlingen ber styret legge fram en ny sak for generalforsamling før arbeidet i Fjøs- og Stallmestervegen igangsettes. Saken skal beskrive omfanget av maling og sammenhengen med vedlikehold i området.

Sak 5.2 Vedtektsendringer

Alle foreslåtte punkt ble vedtatt tatt inn i vedtektene med følgende endringer:

I punkt 4-1(5) strykes ordene "og markiser".

I punkt 4-1(6) byttes ordet "fliser" med "belegning".

 

Sak 6 Valg

Følgende ble valgt til vervene som var på valg:

Styret:
Henning Hårstad, styreleder
Andreas Joelsson, styremedlem
Maria Therese Bergan, styremedlem

Varamedlemmer:
Ivar Sjøvold
Marthe E. Nordbakken
Stian Magnus Carlsson
Bjørn Magnus Iversen

Valgkomité:
Bjørn Levi Bang
Asbjørn Wexsahl
Bjørn Brattvold