Styre kaller inn til beboermøte og ekstraordinær generalforsamling onsdag 24.11.2021. Beboermøte kl 19:00 og generalforsamling kl 20:00. Sted: Strindheim Kirke - (oppe)

Følgende saker vil bli informert om i beboermøte og avgjort i generalforsamling. 

1. Valg av framtidig parkeringsløsning for borettslaget. Følgende rapport vil bli gjennomgått på kommende beboermøte. Det foreligger 5 ulike alternativer som kan leses om i rapporter

2. Vedrørende utskifting av piper må det velges mellom piper med eller uten til-luft. Ved valg av piper med til-luft vil det kunne medføre kostander for hver enkelt beboer da ildsted muligens må skiftes ut dersom det ikke har mulighet til å kobles til en pipe med til-luft. Dette gjelder alle enheter med stålpipe. Underlag for valg av pipeløsning