Da er det klart for vårens runde med fellescontainere for å kvitte seg med div blandet avfall og hageavfall.

Containerne utplasseres mandag i uke 17 tom fredag uke18.

Det vil være én container for hageavfall og én for øvrig avfall (møbler, sykler, akebrett, etc.)

NB! For å unngå at containere ikke blir tømt eller at vi får gebyr for ekstrasortering må regler for avfall følges:

  • I container for blandet avfall er det diverse som ikke skal kastes: EE-avfall, impregnert trevirke, maling og annet farlig avfall.
  • I container for hageavfall skal det kastet kun hageavfall (gress, løv, kvist etc.) og ikke jordmasser og stein.
  • Det viktig at containere ikke fylles over kanten

Containerne vil stå her i to uker. Det betyr at det vil bli mulig å kaste fra private hus og hager første uka og at det i uke 18 er prioritert avfall fra fellesdugnaden. De blir plassert ved rundkjøring i Tingvegen. I Fjøsmestervegen og Stallmestervegen står hagehengeren ved stien opp mot lekeplass/fotballbane ved Stallmestervegen 16. Container for blandet avfall står mellom F24 og F28.

Vi ønsker å spesifisere at det ikke er mulighet for å kvitte seg med avfall fra renoveringer og store oppussingsprosjekt, da dette er fellesskapets spleis slik at alle får mulighet til å kvitte seg med småting og rask. Det er mulig å låne med seg felleshenger for å kjøre til Heggstadmoen til slike formål.