Dugnad onsdag 3.  og torsdag 4. mai

Vi tar et felles tak for å få lekeplasser og andre fellesareal til å se bra ut. Spesielt trenger vi å få unna grus, løv, kvister og søppel. Det vil komme en finfeiing av veien i etterkant av dugnaden, slik at den siste grusen blir feid opp. For at de skal få med seg grusen så må den ikke ligge i  hauger eller inntil kantsteinene.

Meld gjerne inn til styret om du vet av ting som bør gjøres på dugnaden, så oppdaterer vi en liste med oppgaver her i forkant av dugnaden. Vi satser på å legge til rette for sosial samling ved å ordne med pølser, brus og diverse.

Containere 24. april - 5. mai

Som vanlig har vi bestilt felles containere nå i forbindelse med vårpussen. Det kommer containere for hageavfall og blandet avfall. Disse vil bli tømt og nye vil bli utplassert, så bruk hodet og ta hensyn.

NB! For å unngå at containere ikke blir tømt eller at vi får gebyr for ekstrasortering må regler for avfall følges:

  • I container for blandet avfall er det diverse som ikke skal kastes: EE-avfall, impregnert trevirke, maling og annet farlig avfall. Se her for oversikt. 
  • I container for hageavfall skal det kastet kun hageavfall (gress, løv, kvist etc.) og ikke jordmasser, stein og plast.
  • Det er viktig at containere ikke fylles over kanten.
  • Avfall fra oppussing skal ikke i fellescontaineren. Dette må den enkelte håndtere selv.