Årsmøtet var ment å avholdes 15.04.21. Pga. forsinket årsregnskap får vi ikke til å avholde dette på denne datoen. Ny informasjon vil komme i løpet av uke 15.