De fleste som hadde garasjeplass i Tingslettas garasjer har også innbetalt et innskudd. Dette kan nå utbetales ved at dere sender inn et utbetalingsskjema til TOBB.
Kan sendes på e-post til info@tobb.no eller aks@tobb.no

Skjema finner du her: Utbetalingsskjema

Det er også lagt ut noen papirskjema i boksene på lekeplassene. De ligger i en plastmappe. Disse kan enten leveres noen i styret eller scannes/fotograferes og sendes TOBB.