Det gjenstår ennå noen avklaringer og merking av parkeringsplasser hos Bromstadenga før vi kan tildele faste p-plasser på øvre område.

Vi har også etterspurt mer informasjon om parkering generelt hos Bromstadenga, både på bakkeplan og nede i P-kjeller. Når vi får denne informasjonen vil vi legge ut en mest mulig komplett informasjon om parkering her på tingsletta.no

Tildeling av faste p-plasser vil komme i særskilt informasjon når det er klart. Det er foreløpig litt usikkert når vi får dette på plass.