Det er nå avklart at arbeidet med nedgravde søppelkontainere i Stallmestervegen og Fjøsmestervegen starter i neste uke, Uke 7 2021

Her kan dere se tegningene av plassering

Fjøsmestervergen

Stallmestervegen

Mer informasjon ang. nye rutiner i forbindelse med ny avfallsløsning kommer i løpet av neste uke.