Det nærmer seg sluttspurt i prosjektet. Pga. sykdom hos utførende firma blir det sommerpause fra uke 26. Planlagt for resterende arbeider er som følgende:

  • Uke 26-30 ingen produksjon
  • Uke 31: FMV 30A-F, førbefaringer FMV 2B og 6A-D
  • Uke 32: FMV 2B, 4A, 6A-D, 8A, 10B, førbefaringer FMV 14B og C
  • Uke 33: FMV 14B og C, TV 11C, 25C, 27A.

Se prosjektsidene for mer informasjon om prosjektet