Bromstadenga BL er nå ferdig med sin utbygging og det nærmer seg ny normalsituasjon i Stallmestervegen og Fjøsmestervegen.

Ny ordning hos Bromstadenga
Bromstadenga flytter mye av parkeringen ned i de nye parkeringskjellerene og innfører samtidig kontroll og leie av sine parkeringsplasser på bakkeplan. Skilting og oppfølging av de nye parkeringsbestemmelsene gjøres etter avtale av Trondheim parkering, og kontrollen vil tre i kraft ca. 1. februar 2019. Det er viktig å merke seg at dette ikke gjelder de 42 uteplassene som disponeres av Tingsletta borettslag, og at de er unntatt fra kontrollen.


Tingsletta sine plasser
Tingsletta BL disponerer altså 42 uteplasser og 38 garasjer på Bromstadenga sitt område, i Fjøsmestervegen og Stallmestervegen. I tillegg er det gateparkering som er tilgjengelig for alle. De 42 parkeringsplassene er fritt tilgjengelige for våre beboere i området (kun for Tingsletta BL). Styret jobber med en ordning for fordeling av plassene, men dette er ennå ikke helt klart. Det mangler bl.a. skilting på noen av plassene, og alle garasjeplassene er p.t. ikke fordelt av Bromstadenga/TOBB, noe som er en forutsetning for å få på plass en fordelingsordning. 

Våre 42 plasser er merket av på dette kartet, og 33 av plassene er allerede skiltet med et skilt som har et tall og teksten "reservert". De 9 plassene over nedkjøringsrampa til parkeringskjeller i Stallmestervegen mangler foreløpig skilting, men kan benyttes som de andre. De 38 garasjene tildeles av TOBB på vegne av Bromstadenga, og søknad må sendes TOBB på vanlig måte. Garasjeleien er pr. i dag på ca. 330,-

Alle andeler i Tingsletta BL er garantert én parkeringsplass (garasje eller ute), og all uteparkering er uten ekstra kostnad. Garasjeplass kommer med en leiekostnad. For de som har en bil nr. 2 er det ingen garanti for parkeringsplass. Styret forhører seg med Bromstadenga om tilgjengeligheten for våre beboere til å leie plass i deres parkeringskjeller/bakkeplan. Dette er selvsagt noe den enkelte må dekke kostnaden med selv. Mer info kommer når dette er avklart.

Styret ser også på innføring av parkeringskontroll på indre område samt de 42 plassene vi disponerer hos Bromstadenga BL.

 

Dette er informasjonen vi har pr. idag. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på disse sidene når den er tilgjengelig.