Det er høy aktivitet i borettslaget for tiden og vi er ikke immune mot påvirkninger fra Covid-19. Dette har påvirket framdrift i forbindelse med rørfornying, lekeplasser og dreneringsarbeid. I tilegg har det medført utsatt oppstart for piperehabilitering.  

Vi ber om forståelse for forsinkelser og håper på at vi har unnagjort det verste i løpet av februar. 

Det er nå lagt ut oppdatert framdriftsplan for rørforying og Styret har blitt forsikret om at vi er godt i gang med arbeid på piper i løpet av denne og neste uke.