Oppdatert 04.09.2023

Det er noe forskyvning i framdriften. Det gjelder først og fremst i form av at man har startet arbeidet på flere rekker, og at noe vil pågå parallelt på to rekker. Mer detaljer framdriftsplan er lagt i postkasser til de berørte.

 

Arbeidene starter i uke 33 med en antatt framdrift som følger:

  • Uke 33-34: Tingvegen 28
  • Uke 35-36: Tingvegen 26
  • Uke 37-38: Tingvegen 24
  • Uke 39-40: Tingvegen 22

Uke 39 og utover er avhengig hvordan været blir framover. Ved gunstig vær vil man kunne rekke Tingvegen 22 og enda en rekke eller to i år.

Hva må du som boboer gjøre i forkant?
Balkonger, terrasser og inngangsparti må ryddes slik at fasader er fritt tilgjengelig for malerne.
Vinduer i 2. etg. bør stå åpne når maling av vindu gjennomføres.

Utførende firma vil ha løpende dialog og informasjon med beboere underveis.

Se prosjektsidene for mer informasjon om prosjektet