Oppdatering Januar 2021

Etter nye nasjonale føringer og anbefaling fra smittevernkontoret i Trondheim har Styret besluttet å stanse framdriften for rørfornyingsprosjektet. Det betyr at arbeidet igjen blir utsatt, og ny framdriftsplan vil komme når situasjon er mer avklart enn i dag.

Vi er i dialog med entreprenør for å finne en forsvarlig måte å gjennomføre rørfornyingen på videre om nasjonale og lokale tiltak igjen skulle tilsi at dette er mulig.

Vi vil komme tilbake med informasjon ang. nøkler.