Som nevnt på beboermøte og generalforsamling er pipene i borettslaget over levetid og de er nødvendige å skifte ut. 

Styret tok stikkprøver av pipene og alle pipene i testen fikk fyringsforbud pga. for høy temperatur i overflaten. Samtidig så er det ikke pålagt et generelt fyringsforbud i borettslaget. Styret ber imidlertid beboere om å kun fyre om det er det er helt nødvendig. Ved nødvendig fyring er det viktig at dette gjøres med forsiktighet og kun under oppsyn. 

Videre arbeidet med utskifting til piper med til-luft starter nå. Styret vil i første omgang gjøre valg av leverandør og prosjektet etableres. Styret har pr i dag mottatt et estimat om at det vil bli skiftet to til tre piper pr dag. Detaljert plan vil bli tilgjengeliggjort straks den foreligger. 

Styret vil i oppstarten vurdere behovet for et beboermøte ang. prosjektgjennomføring. Mer informasjon om prosjektet kommer. 

NB! Dette gjelder for alle med stålrørspipe. Ikke Stallmestervegen eller Fjøsmestervegen 24 og 20.