Den nye tildelingen av parkeringsplasser i Tingsletta borettslag trer i kraft fra 1. august 2024. Denne omfordelingen er gjort for å sikre en rettferdig og effektiv utnyttelse av parkeringskapasiteten vår. Den beste representasjonen av nåværende tilstand mot ny tilstand, som styret rakk å produsere, finner dere på denne lenken.

Vi har nå sendt ut avtale til samtlige om ny parkeringsplass, og de som ikke har gyldig e-post registrert hos TOBB vil få avtalen levert i postkassen. Sjekk søppelpostmappen hvis du ikke har mottatt den, og kontakt styret hvis du ønsker en utskrevet versjon på styret@tingsletta.no.

Viktige datoer:

  • 1. august 2024: Nye parkeringsplasser kan tas i bruk.
  • 1.-3. august 2024: Ekstra plasser (tildelt andre parkering) , ledige plasser og gjesteparkering kan benyttes for å lette overgangen til de nye plassene.
  • 3. august 2024: Alle gamle plasser må være tømt innen kl. 12:00.
  • 4. august 2024: Ekstra plasser (tildelt andre parkering) kan tas i bruk fra kl. 00:00. Disse plassene skal være fristilte fra 1. til 4. august for å sikre en smidig overgang.

Plasser for bruk til parkering 1.-3. august:

  • Gjesteparkering
  • Ledige parkeringer
  • Ekstra plasser

Kontakt styret for å benytte en av disse hvis det trengs før ferieavviklingen. Ellers kommer mer detaljer om dette ved et senere tilfelle.

For å gjøre overgangen så smidig som mulig, kan ekstra parkeringsplasser tas i bruk mellom 1. og 3. august. Dette vil gi beboere som har behov for midlertidig plass til en ekstra bil under flyttingen mellom 1. og 3. august muligheten til å parkere uten problemer.

Fakturering: Fakturering av parkeringsplassene gjelder fra 1. august 2024. Vi har ennå ikke bestemt løsning for fakturering av carport, da dette kan innebære vesentlige besparelser. Fakturering kan derfor komme så sent som oktober, så beboere bør være forberedt på dette fra august av.

Påmelding til kø: Påmelding til kø for parkeringsplasser er nå åpen. For mer informasjon om påmelding, besøk vår nettside.

Parkeringsbetingelser: Alle beboere må følge de oppdaterte parkeringsbetingelsene som er tilgjengelige her. Vennligst gjør dere kjent med disse for å sikre en smidig og rettferdig overgang.

For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt styret på e-post: styret@tingsletta.no.