Avtalen faller på plass i disse dager og gjelder for 5 sesonger. Fra og med i dag skal Heimdal Vaktmesterservice AS være på plass med brøyting og strøing. De vil ha en egen maskin dedikert til vårt borettslag, og den vil stå på vårt område i beredskap. Vi tror dette er med å sikre oss en god vintertjeneste i årene framover.

Styret ber om at alle henvendelser fra våre beboere om brøyting/strøing går via styret.

 

NB! Husk at gangveg fra Valentinlyst og ned til Bromstadekra v/Esso er kommunens ansvar etter kommunens ønske. Henvendelser om denne må derfor rettes til Trondeheim kommune, Bydrift.