Kjære beboere,

Vi ønsker å informere dere om at BP-Entreprenør AS for øyeblikket gjennomfører en miljøkartlegging i forbindelse med carportprosjektet. I den forbindelse vil representanter fra BP-Entreprenør AS besøke boligsameiets garasjer for å ta prøver av betongen. Vi forsikrer dere om at representantene vil være tydelig identifisert og kan vise frem legitimasjon ved behov.

Dette er en viktig milepæl i prosjektet, og vi ønsker å holde alle beboere informert om aktiviteten. Hvis dere har spørsmål eller bekymringer, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss, Jon Strand Fiskvik (Tobb), eller direkte med representantene fra BP-Entreprenør AS. Vi er her for å gi ytterligere informasjon og avklaringer etter behov.

Takk for deres forståelse og samarbeid.

Med vennlig hilsen,

Styret i Tingsletta