Framdriftsplanen for maleprosjektet er endret og du finner oppdatert framdriftsplan under her i tillegg til på prosjektsidene.

Vær oppmerksom på at vask av husrekkene vil foregå noe tid i forkant av oppstart maling på rekkene.