Dette er en oppfordring til alle som har en hekk tilknyttet sitt uteareal om å ta en grundig klipp så snart som mulig. Hekken bør klippes så den er godt innenfor kantstein i hele høyden, og det er ekstra viktig at det er god sikt rundt alle hjørner.

Om du selv ikke har hekkesaks så er det alltids en nabo man kan låne av, eller kanskje hele rekka kan kjøpe en sammen?

Vi har også noen hekker på fellesområder som gjerne kan klippes på dugnad i løpet av sommeren. Da slipper vi å kjøpe denne tjenesten fra et firma og sparer dermed en del penger også.

Hekker som ikke er klippet men som vurderes å utgjøre en trafikkfare vil bli bestilt klippet med sikt som prioritet i forkant av skolestart.