Vi er i ferd med å opprette to nye beboergrupper som skal jobbe med viktige prosjekter for borettslaget denne høsten, og vi ønsker din deltakelse!

  1. Parkering og Carport Gruppe: Denne gruppen vil jobbe med å utvikle forslag til flere parkeringsplasser i Bromstadenga, Fjøsmestervegen, og Stallmestervegen. I tillegg vil de utforske mulighetene for å etablere carports i stedet for garasjer på de parkeringsplassene vi leier fra Bromstadenga.

  2. Bod Gruppe: Denne gruppen vil fokusere på boder i borettslaget, spesielt sykkelboder og fellesboder. Vi ønsker å kartlegge interessen for bruk og betalingsvilje for sykkelboder, potensielle plasseringer, og hva beboerne ønsker å ha i fellesbodene, enten det er store verktøy eller hageredskap.

Dersom du er interessert i å bidra, vennligst send en epost til styret med hvilken gruppe du ønsker å være en del av.

Målet er å utarbeide forslag som vil bli presentert på GF i 2024. Vi planlegger også å teste noen av konseptene basert på styrets beslutning for å se hva som fungerer best.