Formannskapet  i Trondheim kommune vedtok 27.09.2022 å innføre parkeringsregulering i Bromstadbuen, Stallmestervegen og Fjøsmestervegen. Dette var ukjent for styret og styret hadde ikke vært invitert til noen form for involvering/høring i forkant av vedtaket.

08.11.2022 mottok Tingsletta borettslag et varsel fra Trondheim kommune om innføringen av parkeringsreguleringen hvor det også framgår at vedtaket ikke kan påklages. Styret har likevel sendt en henvendelse til Trondheim kommune, som er besvart, og har en skriftlig dialog med Trondheim parkering for å se om man kan oppnå en annen type regulering av plassene enn det som nå er vedtatt.

Vedtatt parkeringsregulering innebærer parkeringsforbud i Bromstadbuen og at antall gateparkeringsplasser reduseres til 10 plasser i Fjøsmestervegen og 9 plasser i Stallmestervegen. Disse plassene er tiltenkt gjesteparkering og er begrenset til 3 timer maksimal parkeringstid.

 

Varsel om innføring av parkeringsregulering

Skiltplan Fjøsmestervegen

Skiltplan Stallmestervegen

Skiltplan Bromstadbuen

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap