Hagehengere og hageavfall

Hengere settes nå ut for at beboere skal kunne bli kvitt hageavfall.

Anlegg og utemiljø AS tømmer disse for oss i forbindelse med gressklippingen og har kommet med en oppfordring til alle sammen.

  • Ikke kast plastsekker, blomsterpotter og annet avfall i hengeren. Kun det som kan komposteres.
  • Vær vennlig og IKKE kast stein, jord og andre masser i hagehengeren. Hengerne tømmes manuelt og det gjøre jobben veldig mye tyngre.

Konsekvensen ved å ikke følge sorteringsreglene er mye ekstraarbeid, ekstrasortering og en ekstra kostnad for borettslaget.

Styret ser på om det går an å få på plass en egen løsning der man kan dumpe overskuddsmasser fra hager o.l.

Utskifting avløpsrør ved Stallmestervegen 20 og 22 (oppdatert 24.mai)

De utvendige avløpsrørene fra Stallmestervegen 20 er i svært dårlig forfatning og lar seg ikke rørfornye. Disse rørene går forbi Stallmestervegen 22. Rørene ligger 4m dypt og det må graves en dyp og bred grøft i hagene som ligger langs Stallmestervegen 22. Disse hagene blir uansett berørt i forbindelse med dreneringen og styret har derfor besluttet at vi også skifter ut avløpsrørene som går i hagene til Stallmestervegen 22 nå. Dette arbeidet vil pågå i noen uker framover, men vil i liten grad påvirke vann og avløp på de to rekkene.

OBS! i en tidligere versjon av artikkelen sto det at også hagene på rekke 20 skulle graves opp. Dette stemmer ikke. Det er rørene fra nr 20 som går under hagene til 22. Kun Stallmestervegen 22 blir berørt av gravingen.