Generalforsamlingen avholdes onsdag 26. april i Strindheim kirke.

Innkallingen er lagt i alle postkasser men du kan også lese den her

Et beboermøte vil starte i samme lokale når Generalforsamlingen er avsluttet. Styret vil der informerer kort om status og plan for garasjesaken og åpne for spørsmål.

Det pågår også en prosess for å få utarbeidet en ny fargepalett for alle husene og garasjene i borettslaget. Denne vil bli fremmet til behandling i en ekstraordinær Generalforsamling sammen med garasjesaken. Dette skal skje før sommeren.