Ordinær Generalforsamling for regnskapsåret 2023 avholdes torsdag 30. mai kl. 1800, i Strindheim kirke. 

Du finner full innkalling med vedlegg her

Innkalling kommer også digitalt og på papir til de som ikke er registrert med bruker i TOBB-portalen (eller som står som reservert mot digital kommunikasjon i portalen).
Noen papireksemplarer legges også i "postkassene" på lekeplasser.

I tillegg til de faste sakene står to andre saker på sakslisten:

5.1 - Vedlikeholdsmaling og innsparing kostnader

Beboerforslag om å redusere omfanget på det som males i forbindelse med vedlikeholdsmalingen. Saken omhandler ikke fargepaletten, kun omfanget av maling i forbindelse med vedlikeholdsmaling. Sak om fargepalett ble behandlet i ekstraordinær generalforsamling både i juni 2023 og i april 2024.

5.2 - Endring av vedtekter, byggetiltak og ansvar

Styret foreslår noen tillegg i vedtektene for å bedre forankre og tydeliggjøre dagens eksisterende praksis og føringer. Hensikten er å sikre likebehandling og helhet i borettslaget.