Det vil bli graving på uteplassene i Fjøs- og Stallmestervegen for å etablere lading på uteplassene.
Dette gjelder plassene 85 - 121.

Det er viktig at dere som har disse parkeringsplassene parkerer med avstand til kantstein i bakkant. Her skal det etableres ladestopler og det må være litt plass til å jobbe for montørene.