Oppdatering 19.04

Containere blir nå satt ut. De store er for restavfall og de små for hageavfall. Hageavfall blir tømt etter behov.

******

Vårdugnaden står for tur. Som i fjor blir også denne avholdt gjennom hele uke 16. Det er bestilt feiing og containere som tidligere.

Grovfeiing ser ut til å bli tirsdag 20.04, mens finfeiing blir mest sannsynlig fredag 30.4. Husk å spre grusen utover. Dunger med grus får ikke maskin med seg og de kan i verste fall ødelegge feiemaskinen.  

Containere (hage og blandet rest) kommer mandag 19.04 i Tingvegen og Fjøsmestervegen. Rest blir tømt første gangen tirsdag 20.04, og satt ut på nytt.