Vi er i innspurten av prosjektet og for å rekke ferdigstillelse før fellesferien blir det litt mer intensivt i resterende uker. Det betyr at ganske store områder vil være utilgjengelige hele eller deler av uke 26 og uke 27, men de vil bli tilgjengelige igjen fortløpende når det lar seg gjøre. Det betyr et par uker til med dårlig parkeringstilgang, men etter det så er det hele overstått og vi er endelig tilbake til normalen.

UKE 25
Fjøsmestervegen og område 3 i Tingvegen oddetall er nå asfaltert og klar for bruk.

UKE 26

- Carporter område 4, Tingvegen oddetall, fortsetter ferdigstillelse og klargjøring til asfaltering. 

- Internvei og 3 p-plasser ved Tingvegen 6 er klargjorte onsdag i uke 26. De plassene kan da brukes som vanlig (i påvente av asfaltering)

- Tingvegen parkeringsplass (ved Tingvegen 2 og 4) stenges fra mandag 22. juni for klargjøring til asfaltering og åpner for bruk igjen i løpet av onsdagen.

UKE 27

- Tingvegen gjesteparkering (nord for Tingvgen 2) stenges fra onsdag uke 27.

Asfaltering - alle tre plasser og Tingvegen carport område 4 asfalteres i løpet av uke 27, med en mulighet for restarbeider i uke 28.

 

Ny fordeling parkering

Styret har begynt ny fordeling/tildeling av parkering etter innmeldingen i vinter. Det er en ganske omfattende prosess å få landet alt og sjekket at alt er korrekt, men vi vil sende ut nærmere beskjed når alt er klart. Akkurat nå sikter vi oss inn på at ny parkering gjelder fra 1. august, men pga. ferieavvikling så tar vi et lite forbehold på den datoen.