Det vil ikke bli oppstart på område 3 og 4 i Tingvegen ennå. Også framdrift på område 1 og 2 er under revisjon. Det vil bli sendt ut varsel til område 3 og 4 før oppstart. 

Fjøsmestervegen og Tingvegen Nord (ved Tingvegen 1 og 3), går som oppsatt.

Se framdriftssiden for siste oppdatert info om framdrift.