Carportprosjektet har fått en litt for brå start for de fleste involverte og det har vært krevende å få ut god informasjon til våre andelseiere. Det har derfor blitt satt en fot i bakken og gjort en gjennomgang av prosjektet. Det har blant annet resultert i en forskyvning i framdriften, avklaringer av løsninger og grep for å forbedre kommunikasjonen til andelseiere. 

Den viktigste endringen er at riving og oppstart av Tingvegen del 3 og 4 (oddetallssiden) utsettes minst 2 uker og at riving/oppstart i Fjøsmestervegen flyttes fram én uke. Endringen er direkte kommunisert pr. SMS til alle som er registrert med berørt parkering.

Utsettelsen i Tingvegen gjøres for å unngå at for mange parkeringsplasser i området tas ut samtidig og gir bedre tid til nødvendige avklaringer før arbeidet settes i gang.

Vi undersøker også med Trondheim kommune om det er mulig å få til mer midlertidig parkering i Fjøsmestervegen, men det er pr. nå usikkert om dette lar seg gjøre. Vi ber alle om forståelse for at man i en periode ikke får parkert så nære sin bolig som ønskelig og at man respekterer parkeringsforbudet på indre område. 

Under vises endringene i oppstart på de ulike områdene. Se framdriftsoversikt for en mer helhetlig framdriftsplan. 
For område 3 og 4 er det ikke avklart når det blir oppstart. Det vil bli varslet direkte til de berørte før man starter opp.

Tingvegen sør

  • Del 1/4 Oppstart uke 39, mandag 25.09.2023, betongarbeider ferdig uke 43
  • Del 2/4 Oppstart uke 40, mandag 02.10.2023, betongarbeider ferdig uke 43
  • Del 3/4 Oppstart uke 41, mandag 09.10.2023, betongarbeider ferdig uke 44
  • Del 3/4 Tidligste Oppstart uke 43, mandag 23.10.2023
  • Del 4/4 Oppstart uke 42, mandag 16.10.2023, betongarbeider ferdig uke 47
  • Del 4/4Tidligste Oppstart uke 43, mandag 23.10.2023

Fjøsmestervegen

  • Del 1/2 Oppstart uke 43, mandag 23.10.2023, betongarbeider ferdig uke 48
  • Del 1/2 Oppstart uke 42, mandag 16.10.2023
  • Del 2/2 Oppstart uke 44, mandag 30.10.2023, betongarbeider ferdig uke 48
  • Del 2/2 Oppstart uke 42, mandag 16.10.2023