Miljøpakken planlegger sykkelveg med fortau over en strekning på 3,2 km fra Fernanda Nissens veg til Sildråpevegen (Bromstadruta).

Reguleringsarbeid har nå startet. Strekningen er delt inn i tre reguleringsplaner:

  1. «Fernanda Nissens veg og del av Kong Øysteins veg»
  2. «Bromstadvegen, strekningen Kong Øysteins veg – Tungasletta, og del av Bromstadekra»
  3. «Tungasletta og del av Ingvald Ystgaards veg og Granåsvegen»

Les her for mer informasjon: https://miljopakken.no/prosjekter/bromstadruta-for-sykkel