Tensio AS skal utføre utskiftinger av anleggsdeler i nettstasjonen som ligger ved Stallmesterveien 10.

Dette medfører oppgraving foran nettstasjonen for å kunne bytte ut høyspentkablene inn i nettstasjonen. Vi håper å kunne begrense oss til graving kun på plenen. Det ser vi først når vi begynner å grave. Vi prøver å unngå gangveien, men må vi så må vi..

Arbeidet vil medføre to strømutkoblinger på natta fra klokka 23:00. Varsel vil bli sendt til alle nettkunder via sms. Det er den enkelte sitt ansvar å forsikre seg om at det mobilnummeret som ligger inne på «Min side» er korrekt.

Oppstart vil bli i uke 11, fra mandag 14.03. Første utkobling er foreløpig satt til tirsdag 15.03 23:00-05:00. (Med forbehold om endring) Forventet varighet på hele jobben er ca 2 uker. Montørbilene må stå ved nettstasjonen under anleggsperioden.

Det må påregnes noe støy periodevis under anleggsperioden, blant annet under riving av gammelt anlegg som vil foregå på natta.

Når arbeidet er ferdig, vil det grovplaneres utenfor nettstasjonen. Til våren kommer graveentreprenøren tilbake og planerer og sår i nytt gress.