Isbanen på fotballbanen er et forsøksprosjekt for å se på muligheten for å jobbe fram en større isflate i dette området. I løpet av høsten har det vært en ivrig dugnadsgjeng som har jobbet på spreng for å få til å etablere en isbane på gressbanen (Den som ligger helt sør i borettslaget).

Styret ønsker å se på muligheten for å utnytte det to områdene rundt gressbanen (sør) og kunstgressbanen (midt i borettslaget ved akebakken). Derfor ønsker vi å sette ned en eller to beboergrupper som kan jobbe videre med dette.

Det har allerede kommet inn en del forslag til bruk av området ved gressbanen: Stor isbane med kunstis, padletennisbane, tuftepark, felles grønnsakshage, mm.

Så om du er interessert i å være med å utforme disse områdene til noe enda bedre enn de er i dag, meld din interesse til styret så snart som mulig. Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet og setter i utgangspunktet en frist på 14-dager fra i dag.

Meld din interesse ved å fylle ut dette skjema eller en e-post til styret: tingslettabl@gmail.com