Årets generalforsamling ble avholdt i kjellerlokalet på Strindheim kirke og 47 stemmeberettigede møtte opp, inkludert en fullmakt.

I tillegg til de faste sakene var flere vedtektsendringer på sakslista. Alle foreslåtte vedtektsendringer ble vedtatt. Sak fra andelseier med forslag om utplassering av containere i borettslaget for glass og metall ble ikke vedtatt. Det ble valgt fire nye styremedlemmer for kommende periode.

Protokoll fra generalforsamlingen er lagt ut her på hjemmesidene og kan også finnes på “Min side” på tobb.no

Oversikten over styremedlemmer er også oppdatert for kommende periode.